Archív časopisu Zberatel

Zberateľ 2009

Máj 2009 

Cena:
Dostupnosť:na sklade
Množstvo:

OBSAH

Novinky Slovenskej pošty                                                                                        str. 03

Z noviniek našich susedov                                                                                       str. 05-08

Jaroslav Čtvrtečka - Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí XIV                        str. 10-11

Alex Urminský - Malá škola filokartie  (10)                                                                str. 12-14

Marian Jobek - Malé okienko telekartistu (133)                                                         str. 16-17

Dušan Evinic - Kolky Slovenského štátu - vzor 1939                                                 str. 18-19

-pem- Prechod na novú menu a Slovenská pošta                                                      str. 20

Jozef Soľava - Operence - spoločníci človeka - Žltochvost hôrny                              str. 23

-dn- Spoločné vydania (11) - Železné vráta                                                                str. 24-25

Ján Mička - Paradox Kréťana a čaro recenzie                                                            str. 26-28

Hlasy a ohlas, Máte slovo                                                                                           str. 34-35


« späť
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Zberatel | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart